Hjem
Universitetsbiblioteket

Prosjekter

Universitetsbiblioteket i Bergen er engasjert i flere ulike prosjekter, både egne prosjekter og nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Hovedinnhold

Lokale prosjekter

Akademisk skrivestøtte ved UiB (2017 - 2019)

Teste og vurdere nye modeller for digital skrivestøtte ved UiB

Mobilt fagbibliotek (2014-2015)

Støtte fra: Nasjonalbiblioteket

Formidling av fag- og forskningslitteratur til en allmenn interessegruppe utenfor universitetsbiblioteket.

PhDPortal.uib (2017-2019)

Støtte fra: Nasjonalbiblioteket

Målet for prosjektet var å utvikle en elektronisk løsning for innlevering, arkivering og pliktavlevering av doktorgradavhandlinger fra Universitet i Bergen. Se prosjektportalen til UiB for informasjon om prosjektet.

Nasjonale samarbeid

Node til node, skulder mot skulder

Samarbeidspartnere: NTNU UB, UB Oslo, Bergen offentlige bibliotek

Støtte fra: Nasjonalbiblioteket

"Node til node, skulder mot skulder - Digital formidling og effektive arbeidsprosesser" vil styrke det eksisterende samarbeidet mellom spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen og UB-NTNU. Begge bibliotekene har jobbet med semantiske løsninger for spesialsamlinger og vil videreutvikle disse. Målene med prosjektet er å oppnå et tettere faglig samarbeid mellom institusjoner med spesialsamlinger, etablere effektive arbeidsprosesser for å kunne formidle digitalt innhold og vurdere og anbefale teknisk infrastruktur for digitalisering og formidling av digital innhold.

Grieg Research Guide

Samarbeidspartnere: Senter for Griegforskning og Bergen offentlige bibliotek

Støtte fra: Nasjonalbiblioteket

Grieg Research Guide er en nettbasert guide inneholdende en kommentert vitenskapelig bibliografi over litteratur og forskning av Grieg's liv og kunst. I tillegg skal guiden inneholde en komplett verkfortegnelse og semantiske relasjoner mellom verk, referanser, personer med mer. Prosjektet er forsker-initiert som et resultat av et behov for å samle ressurser om Edvard Grieg på et sted og formidle fagfelle-vurdert musikkforskning og gjøre kunnskapen tilgjengelig for musikkforskere, musikere og allmenheten. Prosjektet er et samarbeide mellom Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen offentlige bibliotek og Senter for Griegforskning - UiB. For engelsk hjemmeside.

 

Forskningskommunikasjon i endring

Samarbeidspartner: NHH

Støtte fra: Nasjonalbiblioteket

Prosjektet har som mål å:

  • visualisere bibliografiske koblinger ved hjelp av nettverksanalyser og dermed kartlegge kommunikasjonsstrømmen samt lokalisere eksisterende, manglende eller voksende forskningsområder
  • kartlegge omtale av publikasjoner i sosiale nettverk og deres emne til å måle en samfunnspåvirkning
  • kartlegge omfang av publikasjoner som er åpen tilgjengelige
  • med hjelp av dette bidra i utviklingen av nye bibliotektjenester basert på aktuelle problemstillinger i forskning

 

Digitale fulltekstarkiv integrasjon søk

Samarbeidspartner: BIBSYS

Støtte fra: Nasjonalbiblioteket

Prosjektet har som mål å legge til de lokale ressursene i Oria som er tilgjengeliggjort gjennom prosjektet og tjenesten (Digitale fulltekstarkiv), ved å få disse indeksert lokalt på vår Oria-instans. Dette vil gi publikum en inngang til bibliotekets beholdning som også gir gjenfinning av de ulike samlingene og objektene. Dette vil øke synligheten av de lokale samlingene og gi en mer enhetlig søkeinngang.

 

Internasjonalt samarbeid

Det digitale universitetsbibliotek som videnskabende ressource og pædagogisk aktør i nordisk universitetsuddannelse (2016 - 2018)

Støtte fra: Nordplus

 

Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education

Støtte fra: SiU - Senter for internasjonalisering i utdanning

Daguerreobase (2013)

Registrering og samling av daguerreotypier i Europa 

Samarbeid UiB

DigUib 

Universitetets program for digitalisering som verktøy for innovasjon og kvalitet i undervisning og formidling.

Porgrammet har tre hovedprosjekter: 

  • DigUiB lærings- og formidlingslab
  • Læringsplattform
  • Digital vurdering