Hjem
Universitetsbiblioteket

Finn boken på hyllen

Oppstilling
 

Bibliotek for humaniora

Hyllekart (pdf)


ÅPNE MAGASIN

Dewey-samlingenÅpne hyllerOppstillingseksempel
000 – 1992. et. (Boktårn, høyre side)UBBHF, 184 Pla
200 – 3992. etasjeUBBHF, 306.44 Cul
400 – 7991. etasjeUBBHF 709.481 Nor
800 - 999UnderetasjeUBBHF, 948.43 Jak
Master- og hovedoppgaverBoktårnOppstillingseksempel
Til bruk i biblioteketUnderetasjeUBBHF, Masteroppgave
SkjønnlitteraturBoktårnOppstillingseksempel
S 1 – S 44. etasjeUBBHF, S 4 Ibs
S 5 – S 313. etasjeUBBHF, S 13/UK Sha
S 32 – S 1202. etasjeUBBHF, S 33 Gar
Eldre teksterBoktårnOppstillingseksempel
H systematisk (oktav)
Ha1...-Hz...
2. etasjeUBBHF, Hn 12b Sno/Hei Overs 2000
Tidsskrifter/serie
Til bruk i biblioteket
BoktårnOppstillingseksempel
A - Pa5. etasjeUBBHF, Z, Ame 18(1948/49)-
Pe - Å4. etasjeUBBHF, Z, Nor 1(1977)- 2)

LUKKEDE MAGASIN (Må bestilles i Oria)

Hva gjelder dette? Oppstillingseksempel
Bøker i bokstavklasser merket MagUBBHF, Mag, R 10 Ung
Tidsskrifter merket MagUBBHF, Mag Z, Kvi 103(1976)-
Instituttsamlingene (UBBHFINST)UBBHFINST, Russ, A 75b6 Ist
Tidsskrift som står i UBBDEPUBBDEP, Z, Sjø 1(1995)-
Småskrift i bokser (Box/-box)UBBHF, Dewey-box 79
StortingsforhandlingerPå åpne hyller i Bibliotek for juridiske fag
Norges offisielle statistikkMye finnes elektronisk på Statistisk sentralbyrås nettside

Bibliotek for realfag

ÅPNE SAMLINGER

Hva

Oppstillingseksempel
Dewey samling 001-999UBBRB 576.82 Dar
Dewey BarnUBBRB Barn 567.9 Mal
Dewey Folio

UBBRB Folio 231.7652 Yah

Dewey PopVitUBBRB PopVit 128 Pot
Dewey Ref

UBBRB Ref 526.03 Ord

Prog

UBBRB Prog iPad:2013

Pensum (bare til lesesalslån)UBBRB Pensum 540 Cha

 

LUKKEDE MAGASIN

Bøker og tidsskrifter fra disse samlingene må bestilles

 • Dissertasjoner Diss1, Diss2
 • Fd
 • Gamle samlinger Fa-Fj, RbKjem/RbFys, N
 • Gamle samlinger RbMat, E
 • Hovedoppgaver/Masteroppgaver
 • MagA
 • MsRb
 • Librar
 • Rb-boks
 • Tidsskrift
 • UBBDEP

Bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk

ÅPNE SAMLINGER

Samlinger

Etasje

Oppstillingseksempel

Lånebegrensning

Dewey-samlingen (000-999)1. etasjeUBBSV 301.092 Gid 
Referansesamling (000-999)2. etasjeUBBSV Ref 398.096 AfrIkke til utlån
  UBBSV Ref2 388 Tra14-dagers lån
Master- og hovedoppgaver2. etasje  
Alfabetisk på fag og forfatter UBBSV MsExIkke til utlån
Musikk UBBGA Sbv 1 KarIkke til utlån
Filmer1. etasjeUBBSV Film 8 Vin14-dagers lån
  UBBSV Film 306.0974 Bai14-dagers lån
Noter2. etasjeUBBGA C 1 Men 
CD-er 2. etasje UBBGA CD Kaizers (Pop/rock)14-dagers lån
Reiselitteratur2. etasjeUBBSV Reise 914.21 Lon14-dagers lån

 

LUKKEDE MAGASIN (Må bestilles i Oria)

Hva gjelder dette? Oppstillingseksempel
Dewey-bøker som står i UBBDEPUBBDEP 301.092 Gid
Tidsskrifter merket MagUBBHF, Mag Z, Kvi 103(1976)-
Instituttsamlingene (UBBHFINST)UBBHFINST, Russ, A 75b6 Ist
Tidsskrift som står i UBBDEPUBBDEP, Z, Sjø 1(1995)-
StortingsforhandlingerPå åpne hyller i Bibliotek for juridiske fag
Norges offisielle statistikkMye finnes elektronisk på Statistisk sentralbyrås
  

Bibliotek for juridiske fag

Bibliotek for juridiske fags bokoppstilling forklares på fagsidene til Rettsvitenskap

Om Deweys klassifikasjonssystem

Søk i emneregister (Dewey)

Et klassifikasjonssystem tar sikte på å ordne bøker og annet informasjonsmateriale etter innhold og delvis etter form. Det systemet vi bruker for ny litteratur på Universitetsbiblioteket, ble utarbeidet av amerikaneren Melvin Dewey i 1873 for et bestemt bibliotek. Systemet er senere blitt utvidet og revidert og brukes nå i mange land. Desimalklassifikasjonen bygger på en inndeling av all menneskelig viten i 10 hovedklasser, betegnet ved tallene 0 til 9, vanligvis skrevet med 3 sifre.

000 Computer science, information & general works
100 Philosophy & psychology
200 Religion
300 Social sciences
400 Language
500 Science
600 Technology
700 Arts & Recreation
800 Literature
900 History & geography

Hver av klassene kan deles i 10 underavdelinger, og hver av disse igjen i 10 seksjoner. På denne måten har en fått 1000 grupper som betegnes ved tallrekken fra 000 til 999. Hver av disse kan deles videre opp, og da settes alltid punktum etter tredje siffer.

Avdelingene på medisinsk, odontologisk og juridisk fakultet bruker
et annet system for sine fag.

Skjønnlitteraturen er ikke inndelt etter Dewey.

Nedenfor følger en oversikt over Deweys desimalklassifikasjon,
med de 10 hovedklassene og underavdelinger:

000 COMPUTER SCIENCE,
INFORMATION & GENRAL WORKS

000 Computer science, knowledge & systems
010 Bibliographies
020 Library & information sciences
030 Encyclopedias & books of facts
040 [Unassigned]
050 Magazines, journals & serials
060 Associations, organizations & museums
070 News media, journalism & publishing
080 Quotations
090 Manuscripts & rare books

100 PHILOSOPHY & PSYCHOLOGY

100 Philosophy
110 Metaphysics
120 Epistemology
130 Parapsychology & occultism
140 Philosophical schools of thought
150 Psychology
160 Logic
170 Ethics
180-190 Historical, geographic, persons treatment of philosophy

200 RELIGION

200 Religion
210 Philosophy & theory of religion
220 The Bible
230-280 Christianity
290 Other religions

300 SOCIAL SCIENCES

300 Social sciences, sociology & anthropology
310 Statistics
320 Political science
330 Economics
340 Law
350 Public administration & military science
360 Social problems & social services
370 Education
380 Commerce, communications & transportation
390 Customs, etiquette & folklore

400 LANGUAGE

400 Language
410 Linguistics
420-490 Specific languages

500 SCIENCE

500 Science
510 Mathematics
520 Astronomy
530 Physics
540 Chemistry
550 Earth sciences & geology
560 Fossils & prehistoric life
570 Life sciences; biology
580-590 Plants and animals

600 TECHNOLOGY

600 Technology
610 Medicine & health
620 Engineering
630 Agriculture
640 Home & family management
650 Management & public relations
660 Chemical engineering
670 Manufacturing
680 Manufacture for specific uses
690 Building & construction

700 ARTS & RECREATION

700 Arts
710 Landscaping & area planning
720 Architecture
730 Sculpture, ceramics & metalwork
740 Drawing & decorative arts
750 Painting
760 Graphic arts
770 Photography & computer art
780 Music
790 sports, games & entertainment

800 LITERATURE

800 Literature, rhetoric & criticism
810-890 Literatures of specific languages and language families

900 HISTORY & GEOGRAPHY

900 History
910 Geography & travel
920 Biography & genealogy
930-990 History of ancient world; of specific continents, countries, localities; of extraterrestrial worlds

Instruksjonsfilmer

Dokumenter