Hjem
Fagressurser - Spesialsamlingene

Personvernerklæring for appen Ordbøkene

Hovedinnhold

Vilkår for appen Ordbøkene

Dette dokumentet gjelder vilkår og personvernerklæring for bruk av Ordbøkene appen.

Innledning

Denne avtalen gjelder mellom tilbyder av Ordbøkene appen (“Tjenesten”) og bruker av appen (“Kunde”). Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forhold til bruk av Tjenesten. Aksept og inngåelse av denne avtalen er et absolutt vilkår for at Kunden kan ta i bruk Tjenesten. Kunden samtykker til at vilkårene i denne avtalen er akseptert ved å laste ned og ta i bruk appen.

Formålet med Ordbøkene

Ordbøkene er Bokmålsordboka og Nynorskordboka som app. Ordbøkene har oppdatert informasjon om riktig stavemåte og bøying i tråd med offisiell norm for bokmål og nynorsk. Tjenesten skal være tilgjengelig for alle. Tjenesten forvaltes av Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet.

Bruk av tjenesten

Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter ved bruk av tjenesten, og inngås mellom tilbyder av Tjenesten og Kunden som er bruker.

Avtaleperiode og oppsigelse

Avtalen er gyldig fra det tidspunkt Kunden tar i bruk appen. Kunden sier opp avtalen i det appen slettes fra kundens mobile enhet.

Varsling på mobil

For å gjøre Tjenesten så enkel som mulig å bruke, ber vi om tilgang til noen funksjoner på den mobile enheten. Disse inkluderer:

 • Pushutsending. Push-utsendelse på telefonen er foretrukket varsling for relevante informasjonsmeldinger.

Personvern

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler deres personopplysninger, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvernregelverket.

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder eller fødselsdato. Tjenesten innhenter ingen sensitive personopplysninger.

Universitetet i Bergen er behandlingsansvarlig for personopplysningene i tjenesten. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av ulike bruksmåter, er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Universitetet i Bergen er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norske lover. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du kontakte oss på mail@UIB.no

Innsamling av informasjon

Personopplysninger som behandles består av opplysninger som kunden selv registrerer eller utleverer til oss via applikasjonen eller vår nettside. Ordbøkene appen benytter ingen brukerinformasjon for å verifisere bruker.

Lagring av brukerinformasjon:

Følgende informasjon som er bruker-relatert kan være lagret i Tjenesten:

 • Personlig innstillinger. Brukeren kan sette innstillinger for Appen (f.eks. varslingsinnstillinger).
 • Teknologi. Ved bruk kan det registreres teknisk informasjon rundt den mobile enheten (som f.eks. type enhet og operativsystem) samt IP adresse.
  IP adresser lagres rullerende i 30 dager.
 • Denne informasjonen benyttes kun for teknisk oppfølging av tjenesten og supportsituasjoner. Det benyttes analyseverktøy i tjenesten for statistikk, feilrapportering og analyse av bruksmønster. All slik innsamlet informasjon anonymiseres og brukes bare til statistiske formål.

Alle personopplysninger som blir behandlet lagres i servere innenfor EU/EØS.

Dersom du har tillatt stedtjenester (GPS) i applikasjonen, vil GPS- posisjoner ikke lagres i applikasjonen.

Hva informasjonen brukes til

 • Hovedformålet med brukerinformasjonen listet i forrige kapittel er å kunne legge til rette for en effektiv tjeneste; sikre at bruk av appen foregår på en brukervennlig og sikker måte.
 • Kontinuerlig forbedring av Tjenesten. Informasjonen som er lagret vil benyttes for å forbedre Tjenesten, både til å finne feil og forbedre kundeopplevelsen.
 • Analysere marked og forstå trender. Statistikk på aggregert nivå og segmenter på for eksempel demografi og geografi kan bli brukt for å analysere bruksmønster og hvordan aktivitet og trender utvikler seg.

Hvem har tilgang til informasjonen

 • På direkte forespørsel fra offentlige etater (eks Politi, Skatteetaten) – der disse har lovhjemmel for å kreve informasjon fra Tjenesten - vil Ordbøkene kunne gi fra seg etterspurt informasjon.
 • Ordbøkene kan gi fra seg data til forskningsrelaterte formål. Detaljer om enkeltindivider skal anonymiseres, eller data gis på aggregert nivå.

Lagringstid

Personopplysninger blir kun lagret i den perioden som er nødvendig for å overholde enhver rettslig forpliktelse som er relevante.

Databehandlere

For å sikre dine personopplysninger, har Universitetet i Bergen inngått databehandleravtale som sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket, og som setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av databehandlingen. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Rett til innsyn/retting/sletting/dataportabilitet

Ved uriktige, ufullstendige eller irrelevante opplysning kan kunden når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. For utlevering, retting eller sletting av egen bruker må man kontakte Universitet i Bergen. (Kontaktinfo; se første avsnitt i dette dokumentet). Brukeren vil da bli slettet fra tjenesten, men kjøpstransaksjoner vil være oppbevart i inntil 5 år for å ivareta informasjonsbehov som følge av regelverket i bokføringslov og –forskrifter.

Endring av personvernerklæringen

Universitetet i Bergen har rett til å oppdatere personvernerklæringen. Dersom erklæringen endres vil endringene informeres via nettsiden eller applikasjonen. Universitetet i Bergen anbefaler at kunden holder seg oppdatert ved å lese personvernerklæringen regelmessig.