Hjem
Fagressurser - Spesialsamlingene
Konferanse

Spesialsamlinger i bibliotekene - 2019

Ved landets ulike bibliotek (folke-, universitets- og organisasjonsbibliotek) finnes det mange spesialsamlinger og arkiver – de kan bestå av håndskrifter og fotografier, tegninger og sjeldne trykk, musikk og andre audiovisuelt materiale; eller de kan være tematiske med fokus på lokalhistorie og andre fagfelt.

Banner med fire panel - utsnitt fra Spesialsamlingenes vindusutstilling 2019
Foto:
Morten Heiselberg

Innhold

Finnes det forskjellige strategier i forvaltning av disse rikholdige arkivene og samlingene lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt?

Hvordan møter spesialsamlingene utfordringer og muligheter rundt kobling av digital og fysisk tilstedeværelse og bibliotekhverdag?

Går virkelig det økende fokuset på tilgjengeliggjøring og formidling av spesialsamlinger på bekostning av andre bibliotekstjenester?

Er det behov for et møtested for spesialsamlinger i norske bibliotek som på sikt kan munne ut i nye nettverk og prosjekter?

Konferansen «Spesialsamlinger i bibliotekene» vil bli dette møtestedet for de mange bibliotekansatte som har spesialsamlinger som en del av sitt arbeidsfelt. Konferansen vil være et forum for informasjonsutveksling, en arena for å diskutere disse problemstillingene gjennom faglig påfyll som kan utvikle vårt felles felt.

Konferansen vil holdes over to fulle dager, med tematiske bidrag presentert i opp til to parallelle sesjoner.

Konferansens språk blir norsk, men keynote speakers vil holde sin presentasjon på engelsk.

Konferansens fagkomité har vurdert de innsendte bidragene og programmet vil publiseres 1. september. Samme dag vil også lenke til påmeldingsskjemaet legges ut.