Hjem
Fagressurser - Spesialsamlingene
Lisens for Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Lisens for Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Bokmålsordboka og Nynorskordboka eies av Universitetet i Bergen og Språkrådet og er tilgjengelige på følgende vilkår.

Hovedinnhold

Publisert 3. februar 2021.

Åpen digital lisens for Bokmålsordboka og Nynorskordboka  

  

1. Innledning 

Universitetet i Bergen og Språkrådet er innehavere av rettighetene (opphavsrett, databaserett etc.) til Bokmålsordboka og Nynorskordboka, som ligger åpent tilgjengelig for nedlasting. Den som laster ned ordbøkene gis med dette tillatelse til å bruke disse i samsvar med vilkårene i denne lisensen. 

2. Lisensens tillatelser og avgrensning av disse 

Mottaker gis en enkel lisens til å utnytte ordbøkene til hvilket som helst formål, inkludert kommersielle ved å: 

  • endre, utvide og på annen måte bearbeide ordbøkene digitalt; 

  • gjøre ordbøkene digitalt tilgjengelige ved overføring til allmennheten i opprinnelig og endret form. 

 

Det gis med dette ikke tillatelse til å: 

  • spre trykte eksemplarer av ordbøkene i opprinnelig eller endret form, uavhengig av om dette skjer med ikke-kommersielt formål. 

 

Denne lisensen gjelder i perioden 3. februar 2021 til 23. desember 2023. Etter dette gjelder CC-BY 4.0

3. Plikt til kreditering 

Ved bruk i henhold til denne lisensen skal Universitetet i Bergen og Språkrådet angis som rettighetshaver i samsvar med god skikk, og det skal angis at ordbøkene i uendret form er lisensiert under denne lisensen.  

Dersom det gjøres endringer skal det angis at slike er gjort. Det må på en tydelig måte angis at Universitetet i Bergen eller Språkrådet ikke har ansvar for endringene. 

4. Opphør av lisensen 

Denne lisensen opphører automatisk fra det tidspunkt mottaker ikke oppfyller vilkårene i lisensen. Lisensen trer automatisk i kraft igjen dersom mottaker bringer bruken i samsvar med lisensen innen 30 dager etter at mottaker ble oppmerksom på vilkårsbruddet.   

5. Lovvalg og verneting 

Lisensen reguleres av norsk rett, og tvister i tilknytning til den har verneting ved Oslo tingrett. 

6. Ansvarsfraskrivelser  

Lisensgiver er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av lisensen eller bruk av det lisensierte materialet. 

_________________________________________

Tilgang til dataene

Tilgang gis gjennom API. Kontakt Språksamlingene, Universitetet i Bergen.

Ved å be om API godtar man lisensen og man godtar at Språksamlingane kan samle inn ikke-sensitive data fra API til statistikkbruk.