Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) satser på e-bøker fremover, men skaffer papir dersom fagmiljøene ber om det.
Årsmelding 2010 for UB er nå tilgjengelig. Den inneholder mye informasjon og statistikk om virksomheten ved UB, inkl. økonomi, personale, bruk av samlinger og tjenester, herunder også elektroniske resursser, forskning og utvikling, publikasjoner og formidling.
Biblioteka i UH-sektoren har bestemt seg for å satse på e-bøker. Men brukarane nøler.
E-bøkene har gjort sitt inntog på marknaden. Men i akademia er det framleis eit stykke å gå.
Universitetsbiblioteket tilbyr fra 2. mai chattetjeneste til sine brukere. Denne vil være tilgjengelig fra UBs hjemmeside mandag-fredag kl. 10-14.
En undersøkelse viser at bare seks prosent av utvalgte vitenskapelige artikler ble lagt inn UiBs åpne elektroniske arkiv BORA.
Professor Dag E. Helland dreg snart til Universitetet i Juba med koppar og kar frå Bergen. Sudan-komiteen ved UiB har eit forsiktig håp for akademia i Sør-Sudan.
Den norske momsen på elektroniske tidsskrift er Europas høyeste. UB-direktør Randi E. Taxt mener avgiften må reduseres kraftig, mens venstres Trine Skei Grande tar til orde for at e-momsen bør fjernes helt.
Universitetsbiblioteket gikk med mange millioner i underskudd i 2010 på grunn av en enorm prisøkning på elektroniske tidsskrift. Dette kan svekke driften for 2011.
Ein ny open nettbasert publiseringskanal for språk og språkvitskap har sett dagens lys. Det første bandet i den elektroniske bokserien Bergen Language and Linguistic Studies (BeLLS) er no tilgjengeleg. Tittelen på boka er Seven Mountains; Seven Voices, og boka er redigert av Lidun Hareide og Edit Bugge.
Cristin (Current Research Information System in Norway) overtar fra 01.12. 2010 for Frida som forskningsdokumentasjonssystem ved UiB
Det er nå utarbeidet en egen veiledning i EndNote for Mac-brukere.
Gå inn på nettsidene til Søk & Skriv og svar på ei spørjeundersøking.
Det er som om noen er i rommet sammen med deg, forteller ansatte på Spesialsamlingene. De opplever lyder og fysiske hendelser som skal være umulige i de sikrede lokalene.
Leserbrev fra bibliotekdirektør Randi E. Taxt i På Høyden 27.09. 2010
Universitetsbiblioteket har fått utvidet samlingen med en japansk bokpakke. Hundre bøker skal hjelpe studenter å bli bedre kjent med landet der solen står opp.
No skal Einar Økland stillast ut - på Universitetsbiblioteket i Bergen. Det likar han nok. Han som ein gong ville bli universitetsbibliotekar, rett nok i Oslo, men likevel.
De fire store universitetene i landet har forhandlet fram den første avtalen i sitt slag som gir forskere mulighet for ”open access” når de publiserer i et av Springers mange tidsskrifter.

Sider