Hjem
Spesialsamlingene
terminologi

Hjelp til søk

Søkjesida er bygd for å vera så enkel som mogleg å søkja i. Det er mogleg å søkja på termar og i fritekst. Det er søk i alle termbasar på ein gang og resultat blir vist til venstre i søkesida.

Hovedinnhold

Søk i termar

Normalsøk er på termar. Ein kan søkja på heile termar ved å tasta ønskt term i søkjefeltet. Viss ein ønskjer at søkja på delar av termar, skal ein bruka prosentteikn (%) før og/eller etter søkjeordet.

Eksempel:

- Søk på eksamen gjev aleine treff på 'eksamen' termbasane.
- Søk på %eksamen gjev ytterlegare treff som 'deleksamen' og 'embetseksamen'.
- Søk på eksamen% gjev òg treff som 'eksamenskarakter' og 'eksamensangst'.
- Søk på %eksamen% gjev i tillegg treff som 'hovedeksamensvagt'.

Det blir søkt på alle termar i termbasane, uansett språk og status - dvs. om dei er hovudtermar, synonym eller ikkje tilrådde termar. 

Søk i fritekst

Søkjemoglegheiter som i søk på termar, men på all tekst i oppslag. Søk alltid med prosentteikn (%) før og etter søgetermen, til dømes: %rotasjonsfrekvens%.

Tilbake til søkjesida
Tilbake til framsida