Hjem

Universitetsdirektørens kontor

Hovedinnhold

Museplass 1

Universitetsdirektøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet. Direktøren er ansatt av universitetsstyret, og er sekretær for styret.

Universitetsdirektørens kontor omfatter Sekretariat for universitetsledelsen og Holbergprisens sekretariat.

Universitetsdirektør: Tore Tungodden

Ass.universitetsdirektør: Kari Fuglseth

Kontakt

Telefon: 55 58 20 00
E-post: post@uib.no
Besøksadresse: Muséplassen 1

Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Ansatte ved Universitetsdirektørens kontor.