Hjem

Universitetsdirektørens kontor

Museplass 1

Universitetsdirektøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet. Direktøren er tilsatt på åremål av universitetsstyret, og er sekretær for styret.

Universitetsdirektørens kontor omfatter Sekretariat for universitetsledelsen og Holbergprisens sekretariat.

Universitetsdirektør: Kjell Bernstrøm
Assisterende universitetsdirektør: Tore Tungodden