Hjem

Universitetsdirektørens kontor

Hovedinnhold

Museplass 1

Universitetsdirektøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet. Direktøren er tilsatt på åremål av universitetsstyret, og er sekretær for styret.

Universitetsdirektørens kontor omfatter Sekretariat for universitetsledelsen og Holbergprisens sekretariat.

Universitetsdirektør: Robert Rastad
Assisterende universitetsdirektør: Tore Tungodden

Kontakt

Telefon: 55 58 20 00
E-post: post@uib.no
Besøksadresse: Muséplassen 1

Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Ansatte ved Universitetsdirektørens kontor.