Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Prosjekt

Bedre HR i forskning

EU-kommisjonen tildelte i desember 2019 Universitetet i Bergen statusen «HR Excellence in Research». Bedre HR i forskning skal styrke forskningskvaliteten, fremme forskernes karriere og gjøre våre forskningsmiljøer mer konkurransedyktige.

Hovedinnhold

UiB har kartlagt dagens situasjon og planlagt en rekke tiltak for å kunne tilby bedre HR i forskning. Tiltakene bygger på prinsippene i «European Charter & Code for Researchers», og prosessen følger EU-kommisjonens opplegg for HR-strategi for forskere (HRS4R).

UiB har oppnådd statusen «HR Excellence in Research»

UiB har oppnådd statusen «HR Excellence in Research»

Foto/ill.:
EURAXESS

Dokumentasjonen er lagt ut på den engelske nettsiden for prosjektet

Styringsgruppe for prosjektet

Robert Rastad, universitetsdirektør (leder)
Annelin Eriksen,  prorektor
Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør
Vibeke Kyrkjebø Irgan, leder av BOA-teamet
Odd André Karlsen, førsteamanuensis (matnat)
Agnes Camilla Bernt, professor (jus)
Magnus Hoem Iversen, postdoktor (SV)
Magdalena Keindl, stipendiat (med)