Hjem

Universitetsdirektørens kontor

Prosjekt

Bedre HR i forskning: Charter & Code

UiB skal implementere prinsippene i "European Charter & Code for Researchers" som er vedtatt av EU-kommisjonen. Bedre HR i forskning skal styrke forskningskvaliteten, fremme forskernes karriere og gjøre våre forskningsmiljøer mer konkurransedyktige.

UiBs gjennomføring av avviksanalysen

Spørreundersøkelse

Rapport fra spørreundersøkelse blant UiB-forskere 

Workshops

06. april 2018Felles oppstartssamling for arbeidsgruppene  Protokoll
13. april 2018Workshop I, Etiske og faglige aspekter
og Opplæring og utvikling
Rapport 
Protokoll
03. mai 2018Workshop II, Rekruttering og utvelgelseRapport 
Protokoll
29. mai 2018Workshop III, Arbeidsvilkår og trygdRapport 
Protokoll
01. nov 2018Workshop IV, OTMR-sjekklisteRapport 
Protokoll

Avviksanalyse, OTMR-sjekkliste og Handlingsplan

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2017Etablerte prosjektorganisasjon
Høst 2017UiB sluttet seg til Charter & Code-prinsippene
Vår 2018Avviksanalyse og workshops 
vår 2019Handlingsplan for implementering av Charter & Code
Høst 2019Søknadsfrist for "HR Excellence in Research"

 

Styringsgruppe for prosjektet

Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør (leder)
Margareth Hagen,  prorektor
Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør
Vibeke Kyrkjebø Irgan, leder av BOA-teamet
Odd André Karlsen, førsteamanuensis (matnat)
Agnes Camilla Bernt, professor (jus)
Magnus Hoem Iversen, postdoktor (SV)
Magdalena Keindl, stipendiat (med)

 

Protokoller fra styringsgruppemøter

Protokoll 060617             Protokoll 010917               Protokoll 150917             Protokoll 311017

Protokoll 220118             Protokoll 050318               Protokoll 091018             Protokoll 111218

Protokoll 140119