Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Prosjektet Bedre HR for forskere: Charter & Code

Felles oppstartsmøte for arbeidsgruppene

Oppstartsmøte for alle som skal delta i arbeidsgrupper i prosjektet Bedre HR for forskere.

Hovedinnhold

Forskere fra ulike karrierefaser skal bidra til å gjennomføre en avviksanalyse av prinsippene i Charter & Code.

Disse forskerne er nå invitert til et felles oppstartsmøte 6. april kl 9:00. Møtet holdes på Radisson Blu Royal Hotell, Bergen.

Agenda 

09:00-09:15: Velkommen

09:15-09:45: UiBs strategi for C&C

09:45-10:00: Forskeres medvirkning i C&C-prosessen

10:00-10:30: Fra GAP-analyse til tiltak i Handlingsplan

10:30-11:00: Rapport fra Spørreundersøkelsen

11:00-11:20: Opplegg for workshop I-III

11:20-11:30: Oppsummering og kommentarer

11:30: Lunsj

Protokoll fra møtet