Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Prosjektet Bedre HR for forskere: Charter & Code

Workshop I - Charter and Code

Etiske og faglige aspekter og Opplæring og utvikling

Hovedinnhold

 Agenda

09:00-09:15Velkommen og noen praktiske opplysninger om opplegget for workshopen
09:15-09:30Kort oversikt over C&C-prinsipper for temaet «Etiske og faglige aspekter» og «Opplæring og utvikling»
09:30-10:45«Opplæring og utvikling»: Innleder professor Roland Jonsson
10:45-12:00«Etiske og faglige aspekter» - del 1: Innledere fra Forskningsadministrativ avdeling
12:00-13:00Lunsj
13:00-14:15«Etiske og faglige aspekter» - del 2: Innleder professor Matthias Kaiser
14:15-15:00Oppsummering av workshop I og veien videre

 

Arbeidsgruppen vil bestå av:

HR-direktør Sonja Dyrkorn
Instituttleder Jan Heiret (HF)
Prodekan Anne-Helen Mydland (KMD)
Instituttleder Åsa Hammar (PSYK)
Stipendiat Anna Bjerkreim (MED)
PhD Mildrid Kyte (MN)
Professor Camilla Bernt (JUS)
Professor Valeriya Lyssenko (MED)

Protokoll fra workshopen

Dokumenter