Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Prosjektet Bedre HR for forskere: Charter & Code

Workshop II - Charter and Code

Rekruttering og utvelgelse

Hovedinnhold

 Agenda

09:00-09:15Velkommen og noen praktiske opplysninger om opplegget for workshopen.  
09:15-09:30:Kort oversikt over C&C-prinsipper for temaet «Rekruttering og utvelgelse». Ved Svein-Åge Eilertsen.
09:30-10:45:C&Cs regler om forskeres rettigheter, rekrutteringsprosedyre og vurdering av forskeres egnethet. Innleder professor Anne Marit Blokhus.
10:45-12:00:Internasjonal rekruttering og mobilitet i arbeidsmarkedet for forskere. Innleder professor Daniel Chourrout.
12:00-13:00:Lunsj
13:00-14:15:C&Cs krav til ikke-diskriminering og kjønnsbalanse. Innleder rådgiver Mona Grindheim Matre.
14:15-15:00:Oppsummering av workshop II og veien videre
  

Protokoll for møtet

Arbeidsgruppen består av:

HR-direktør Sonja Dyrkorn
Instituttleder Pinar Heggernes
Professor Camilla Bernt
Ph.d.-stipendiat Øyvind Røed
Stipendiat Kjetil Møster
Førsteamanuensis Gry Heggli
Professor Jill Walker Rettberg
MED Mette Vesterhus

Dokumenter