Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Prosjektet Bedre HR for forskere: Charter & Code

Workshop IV - Charter and Code

UiBs "Charter and Code"-tilslutningsprosess

Hovedinnhold

Agenda

09:30 - 12:00

Har UiB en åpen, transparent og merittbasert rekruttering av forskere?
Innledning ved seniorrådgiver Svein-Åge Eilertsen, HR


Møtedeltakere

Nina Stenseth Akbas HR/International Office
Gerd Johannessen MOFA
Signe Knappskog HR/International Office
Gunnar Larsen MN/ C&C Project Team
Marianne Bø Larsen MOFA
Vidar Lidthun HR/Ministry of Local Government & Modernisation
Kari Lønøy HR/ C&C Project Team
Britt-Karin Muri HR
Kristin Miskov Nodland University Museum of Bergen
Janne Marie Solheimslid HR
Even Sørland HR/ C&C Project Team