Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Holbergprisen

Kunngjering for Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2020

Torsdag den 5. mars kl. 09:00 kunngjer vi kven som mottek Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2020. Vel møtt til markering i foajeen for Media City Bergen.

Announcement for the 2020 Holberg Prize and Nils Klim Prize

Produsent:
The Holberg Prize (Steffensen multimedia AS)

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, ynskjer velkommen og styreleiar for Holbergprisen, Sigmund Grønmo, kunngjer årets prisvinnarar. Under markeringa vil vi òg få høyre frå fagkomitéleiarane for dei to prisane.

Det blir musikkinnslag og vi serverer gratis frukost og kaffi i foajén.

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris som utdeles årlig for fremragende bidrag innenfor fagområdene human­iora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Holbergstyret utnevner prisvinner etter anbefaling fra Holbergprisens fagkomité, som består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor de fagfeltene prisen dekker. Holbergprisen har en verdi på 6 millinoner kroner og ble opprettet av Stortinget  den 1. juli 2003.

Nils Klim-prisen blir utdelt årlig til en forsker fra Norden under 35 år, som har utmerket seg ved fremragende bidrag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Holbergstyret utnevner prisvinner etter anbefaling fra Nils Klim-komitéen, som består av prominente nordiske forskere innenfor de relevante fagområdene. Prisen har en verdi på 500 000 norske kroner.