Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Holbergprisen

Kunngjøring av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2023

Tirsdag den 14. mars kl. 09:00 kunngjøres det hvem som tildeles Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2023. Vel møtt til markering i Universitetsaulaen i Bergen.

Logo Holbergprisen
Foto/ill.:
Holbergprisen

Hovedinnhold

Under kunngjøringsarrangementet vil rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, ønske velkommen, før Holbergprisens styreleder, Kjersti Fløttum, kunngjør årets prisvinnere. Under markeringen vil vi også få høre fagkomitéenes begrunnelser. Til slutt vil fageksperter for de respektive prisene presentere prisvinnerne og deres forskning.

Det blir musikkinnslag og en lett servering.

Arrangementet strømmes direkte på Youtube og Holbergprisens nettsider.

Om Holbergprisen

Holbergprisen tildeles årlig som en anerkjennelse av banebrytende forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning, for eksempel ved utvikling av teori og metode. Prisen gis enten innenfor ett av prisens fagområder eller for tverrfaglig forskning, og den skal bidra til å heve disse fagområdenes status i samfunnet. Prisen har en verdi på 6 000 000 norske kroner. 

Om Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen tildeles årlig til en ung forsker fra/i Norden som har utmerket seg ved fremragende forskningsbidrag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi, enten innenfor ett av disse fagområdene, eller ved forskning av tverrfaglig karakter. Det vektlegges hvorvidt de aktuelle bidragene er særlig nyskapende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningens karakter og tradisjonene på fagområdet. Nils Klim-prisen har en verdi på 500 000 norske kroner. 

Nominasjonsprosessen

Vitenskaplig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Nominasjonsfristen er 15. juni hvert år. Holbergstyret utpeker prisvinnere etter innstilling fra fagkomitéene. Prisutdelingen finner sted under Holberguken, som arrangeres i Bergen, i begynnelsen av juni hvert år.​