Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Holbergprisen

Hva er bevissthet? En oppvarming til Holbergdebatten

Holbergdebatten spør i år hvordan bevissthet oppstår, og om den finnes utenfor hjernen. Som en oppvarming til debatten, inviterer vi til frokostmøte, der tre forskere fra Universitetet i Bergen vil diskutere hvordan bevissthet kan forstås.

Illustration. "The Thinker" by Rodin with AI generated backdrop.
Illustrasjon: AI-skapt grafikk / The Holberg Prize. (Originalt foto av "Tenkeren" av Rodin via Wikimedia Commons. Kreditering: CrisNYCa, CC BY-SA 4.0)
Foto/ill.:
Illustration: AI generated image. (Original photo of "The Thinker" by Rodin from Wikimedia Commons: CrisNYCa, CC BY-SA 4.0).

Hovedinnhold

Bevisstheten er en gåte som berører oss alle hele tiden, og diskusjoner om hva bevissthet er, har vært ført i tusener av år. I vår egen tid har spørsmålet på nytt blitt brennbart, idet det berører alt fra forholdet mellom vitenskap og religion til fenomener som genmodifisering, «smarte» medisiner og kunstig intelligens. Til Holbergdebatten 2023: "Does Consciousness Extend Beyond Brains?" vil Anil Seth, Tanya Luhrmann og Rupert Sheldrake ta for seg et av vitenskapens og filosofiens store, uløste mysterier: bevissthet.  

Som en oppvarming til Holbergdebatten har vi invitert tre forskere fra Universitetet i Bergen til frokostmøte den 27. november for å drøfte konseptet bevissthet. Samtalen vil foregå på norsk.

Bidragsytere:

Kenneth Jan Hugdahl er professor emeritus ved Det psykologiske fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Mette Kristine Hansen er førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.

Henrik Berg (moderator) er professor ved Senter for vitenskapsteori og ved Det psykologiske fakultet, Institutt for klinisk psykologi.