Hjem

UiB for flyktninger

Akademisk dugnad

Oversikt over tilbud, tiltak og arrangement i regi av Universitetet i Bergen og tilknyttede organisasjoner.

UiB samarbeider med Bergen kommune, helsemyndigheter og mottaksapparatet. Vi koordinerer også vår innsats med de andre utdanningsinstitusjonene i Bergen. 

Kontakt oss dersom du har forslag til tiltak og arrangement vi bør skrive om.

Nyhetssak
Flyktninger

Store spørsmål i danningsemne om flyktningar

I vårens danningsemne på UiB står flyktningsspørsmålet nok ein gong sentralt. Førre veke starta det med følgjande spørsmål: «Er flyktningretten utdatert?».
Nyhet
Bheki Dlamini, Doğan Çelik and Sait Matty Jaw

Students at Risk: three student activists in the MPA Programme

In the current issue of Studvest we can read interviews with three of the new students in our Master's Programme in Public Administration. Bheki Dlamini, Doğan Çelik and Sait Matty Jaw are in Bergen through the “Students at Risk” program to finish the education their country won't allow them.