Hjem

UiB for flyktninger

Hovedinnhold

Akademisk dugnad

Oversikt over tilbud, tiltak og arrangement i regi av Universitetet i Bergen og tilknyttede organisasjoner.

UiB samarbeider med Bergen kommune, helsemyndigheter og mottaksapparatet. Vi koordinerer også vår innsats med de andre utdanningsinstitusjonene i Bergen. 

Kontakt oss dersom du har forslag til tiltak og arrangement vi bør skrive om.