Hjem
UNESCO Chair: Bærekraftig arv og miljøforvaltning

Nyhetsarkiv for UNESCO Chair: Bærekraftig arv og miljøforvaltning

«Når man gir naturen en sjanse kan en vanskelig situasjon raskt snus. Men for å kunne gjøre det, må beslutningstakere ha kunnskapen de trenger for å gjøre de riktige tiltakene.»
Den 5. desember arrangerte CeSAM og UNESCO Chair gruppen en workshop for studenter og unge forskere - sammen med IPBES (Naturpanelet) som holder møte i Bergen denne uken.
27. november representerte UNESCO Chair for bærekraftig arv og miljøforvaltning og CeSAM-forsker Inger Måren UiB under regjeringens innspillsmøte for to kommende stortingsmeldinger; en om naturmangfold og en om klima.
UiBs UNESCO Chair for Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning – Natur og Kultur har nylig vært oppe til vurdering om fornyelse, og ble 18. september tilegnet fire nye år. Professor Inger Elisabeth Måren (Institutt for biovitenskap) fortsetter i stillingen som UNESCO Chair.
Regjeringen har fått sterk kritikk fra Riksrevisjonen for at Norge fremdeles mangler en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming, ikke har utarbeidet nasjonale indikatorer og mangler ambisjoner nesten fem år etter bærekraftsmålene ble vedtatt. Nikolai Astrup spurte om innspill til handlingsplanen og jeg spilte inn følgende:
På Day Zero av Bærekraftskonferansen i Bergen 2020 myldret det i Storelogen på Kvarteret med over 80 entusiastiske mennesker som kom for å diskutere Nordhordland UNESCO Biosfæreområde som en arena for bærekraftig utvikling. Den interaktive arbeidssmia ble arrangert av UNESCO Chair ved Universitetet i Bergen, den norske UNESCO-kommisjonen, Nordhordland UNESCO Biosfæreområde og det norske FN-... Les mer
On Day Zero of the 2020 Bergen SDG Conference, Storelogen at Kvarteret was crowded with more than 80 enthusiastic people eager to discuss Nordhordland UNESCO Biosphere as an arena for sustainable development. The interactive workshop was arranged by the UNESCO Chair at the University of Bergen, the Norwegian National Commission for UNESCO, Nordhordland UNESCO Biosphere and The United Nations... Les mer