Hjem

Program for universitetspedagogikk

Bidragsytere

BIDRAG PÅ TVERS AV FAG OG FAKULTETER __________________________________

HVORDAN BIDRA til at universitetets mangfold av kompetanser omkring undervisning og læring kan komme til uttrykk - og bli en ressurs i utviklingen videre?

Program for universitetspedagogikk vil bidra til å synliggjøre disse kompetansene. Blant annet inviterer vi personer i ulike posisjoner og fra ulike fagmiljøer til å dele sine synspunkter, ideer og erfaringer - som utgangspunkt for dialog.

INNSPILL og MÅNEDENS TIPS er en del av dette. Nedenfor er en sammenstilling over bidrag pr. Mai 2012. Bidragene finnes også som pdf (kolonnen til høyre).

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________