Hjem
Program for universitetspedagogikk

Digitalt - Virtuelt

MORGENDAGENS UNIVERSITET?

Informasjonsteknologien (IKT) påvirker hverdagen ved universitetet radikalt. For 25 år siden visste ingen hva PC og Internett var. Morgendagens studenter vil ha et helt annet forhold til teknologien enn de fleste av oss som i dag arbeider ved universitetet. Hva gjør det med undervisnings- og læringsformene - og med samarbeid og utvikling innen forskning?  Hvordan bli profesjonell i en ny virkelighet der utviklingen skjer raskt?

  

KULTURENDRING - OGSÅ KOLLEGIALT

De nye mulighetene krever tilvenning også kollegialt. Nye multimedia verktøy og superraske forbindelser åpner for nye samarbeidsformer, uavhengig av tid og sted. Det handler om en kulturendring ved universitetet, med mange brytninger innebygd.

En slik problematikk er ikke ny. I telefonens barndom var det ikke mange som så poenget med den. "Et lektøy uten praktisk verdi." Men det blir en spesiell utfordring når det påvirker arbeidshverdagen direkte.

Det er naturlig for Program for universitetspedagogikk å ha et nært fokus på dette. Og vi vil samarbeide med fagmiljøer med kompetanse på ulike områder innen feltet.

 

FORTROLIGHET - VIRTUOSITET ? - KREATIVITET

Programvare, hardvare og teknisk infastruktur må fungere! Det er en nødvendighet. Så handler det om å bli fortrolig med verktøyene, legge opp gode rutiner, utvikle et handlingsrepertoar og en virtuositet(?) i omgangen med dem - slik at bruken kan automatiseres på en god måte. Først når "teknologien blir usynlig for brukeren og vi slipper å tenke på den" (sitat fra Carl Ledbetter i Novell); kan potensialet for undervisning og læring, og for kreativitet, utnyttes fullt ut - på fagfelter som ikke er IKT.

Betydningen av "å være i det digitale landskapet" for å finne ut nærmere hva verktøyene kan brukes til blir lett undervurdert, og kan være en terskel å komme over for mange universitetsansatte. Dette må øves inn. Det er noe av omstillingen universitetet står overfor i møtet med den digitale revolusjonen.

En optimal situasjon vil kunne kjennetegnes ved at det oppleves som interessant, spennende - og morsomt!

 

DIGITALISERING AV UTDANNINGEN VED UiB

Se DigUiB sine nettsider for mer informasjon om dette.

Se også:  Vimeo UiB og UiB Web-TV

 

...  NOEN BETRAKTNINGER ELLERS

HUMANISME OG TEKNOLOGI?  Hvordan forene grunnleggende menneskelige verdier med det som informasjons- og kommunikasjonsteknologien tilbyr, og gir oss av  utfordringer?  Hvordan kan vi påvirke utviklingen av teknologien og forholde oss konstruktivt og kritisk til den, på en menneskelig grunn?

 

FLEKSIBILITET.  Å kunne komme "på nett" nårsomhelst og fra hvorsomhelst var en revolusjon for noen ganske få år siden. I dag tar vi det nesten som en selvfølge. Likevel har vi bare så vidt begynt å ta ut potensialet.

MULTIMEDIA.  Det multimediale representerer - gjennom overskridelsen av grensene for verbalspråket - et stort potensial for undervisning og læring ved universitetet. Det er naturlig å anta at faglige dialoger i økende grad også vil finne sted online og i en helhetsspråklig multimedia-modus.