Hjem
Program for universitetspedagogikk

Konsultasjon

BISTAND TIL UTVIKLING - FAGMILJØER og FAKULTETER

Ønsker du eller ditt fagmiljø konsultasjon eller veiledning i forbindelse med UTVIKLING og FORBEDRING av undervisningsopplegg?  

Eller noen å spille ball med, og tenke sammen med      - for å lage NOE NYTT?

Det går an å spørre noen av oss ved Program for universitetspedagogikk.

Eventuelt vil vi kunne formidle kontakt med andre som er opptatt av tilsvarende ting ved universitetet.

___________________

 

HORISONT - EKSEMPEL:

ASIM on CEPA:  Et tilfeldig valgt produkt innen romforskning, frembrakt gjennom et samspill av høyteknologisk og menneskelig kompetanse. Spørsmål av interesse både for forskningen og for universitetsutdanningen er:

  • Hvordan fikk de det til?  Hvordan arbeidet og samarbeidet de?  Hvordan går de videre?  Hva tenker de om kunnskap?  Hvordan vektlegger de læring?  Hvordan formidler de kunnskapen videre?  Hvordan lærer de opp nye medarbeidere?

Læring og samarbeid, og kreativitet, er integrert i all forskning og utvikling - ikke minst når en er i front og nær grensen for det mulige. UNDERVISNING ved universitetet er intet unntak.