Hjem
Program for universitetspedagogikk

Forskning

EMPIRISK - PRAKTISK - GRUNNLAGSORIENTERT

Forskning som skal bidra til å oppfylle idé og intensjon i den universitetspedagogiske virksomheten må ha et bredt spektrum. Den kan være:

  • EMPIRISK, med fokus på studenters læring og forutsetningene for læring.
  • PRAKTISK rettet, med fokus på utøvelse og hvordan ting konkret kan gjøres for å bidra til læring.
  • GRUNNLAGSORIENTERT, med fokus på det forståelsesmessige grunnlaget for virksomheten, herunder kunnskapssyn og oppfatninger om språk og læring.

Forskningen ved Program for universitetspedagogikk berører på ulike vis alle disse områdene, og kan samles under betegnelsen LÆRINGSFORSKNING.

STABEN ved Program for universitetspedagogikk er medlemmer i forskningsgruppene ved Institutt for pedagogikk: Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk (UPP), Digitale læringsfellesskap (DLC) og Kunnskap, utdanning og demokrati (KUD)

_________________________________________

 

FORSKNINGSGRUPPE FOR LÆRING OG UNDERVISNING I HØYERE UTDANNING: tidligere prosjekter


♦  PRESENTATTION PRACTICES
Rhetorical and pedagogical perspectives on the use of digital presentation tools.
Samarbeid med professor Jens Kjeldsen og 1.amanuensis Frode Guribye, Institutt for medievitenskap, UiB Med økonomisk støtte fra Meltzer-fondet.

Ansvarlig: Arild Raaheim


♦  CENTRES OF EXCELLENCE IN UNIVERSITY EDUCATION - A comparative study
I samarbeid med dr. Asko Karjalainen, School of vocational teacher education, Oulu university of applied sciences, Finland. Med økonomisk støtte fra FINHEEC, Oulu university of applied sciences og Institutt for pedagogikk, UiB.

Ansvarlig: Arild Raaheim

 

♦  GRUNNLAGSARBEID OMKRING HELHETLIG LÆRING OG TEKNOLOGI  ...
... med fokus på universitetspedagogisk virksomhet. Hva betyr nytt kunnskapssyn og ny teknologi (IKT) for utdanning av universitetslærere og for universitetet som kunnskapsaktør i samfunnet?  Arbeidet bygger på helhetsspråklige tilnærmelser til læring, og skjer i samarbeid med forskere og IT-personale ved UiB, Program for lærerutdanning (UNIPED), Eksperter i Team, og Inst. for datavitenskap og informasjonsteknologi ved NTNU, og Inst. för industriel ekonomi, KTH (Stockholm).

Ansvarlig: Arild Gulbrandsen

 

♦  STUDENTERS OPPLEVELSE AV LÆRING  ...

 ... forstått gjennom analyser av læringsmiljøet på psykologistudiet ved UiB: Hvordan har studenter som får de beste eksamenskarakterer i årsstudiet i psykologi arbeidet med studiene?  Hvordan opplever disse det å være så fokusert på å få så gode karakterer?  Hvordan beskriver studentene innholdet i årsstudiet + profesjonsstudiet i psykologi, og hvordan kan vi forstå denne 6 års yrkesforberedende utdannelsen som helhet?  Disse spørsmålene søkes besvart gjennom en fenomenologisk analyse av studentintervjuer og studenttekster. 

Ansvarlig: Ivar Nordmo