Hjem
Program for universitetspedagogikk

For Nytilsatte ...

... I VITENSKAPELIGE STILLINGER

Som nytilsatt i vitenskapelig stilling får du invitasjon til BASISUTDANNING i universitetspedagogikk. Denne består av en Basismodul som er felles for alle, og ulike Påbygningsmoduler, som kan velges etter interesse og behov, se Våre Kurs.

Ordinært skal basismodulen gjennomføres som første modul. Gjennomførte moduler med til sammen 20 studiepoeng gir universitetspedagogisk basiskompetanse.

Basisutdanningen er åpen for alle tilsatte i vitenskapelige stillinger, men er - ifølge tilsettingsvilkårene - obligatorisk for de som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse ved tilsettiing.

Basisutdanningen skal ordinært være gjennomført innen ett år etter tilsetting.

Kravet om universitetspedagogisk basisutdanning - eller basiskompetanse - gjelder fra 1993 og gjenspeiler en nasjonal satsing på kvalitet og forbedring av undervisning og læringsmiljø i høyere utdanning.

Program for universitetspedagogikk (tidl. Program for læringsforskning) har tilbudt universitetspedagogisk utdanning ved UiB siden 1990, se Statistikk og historikk.

Basisutdanningen betegnes også som Utviklingsprogram i universitetspedagogikk.