Hjem
Program for universitetspedagogikk

STABEN ved Program for universitetspedagogikk er tverrfaglig sammensatt og har bred erfaring fra ulike fagfelter (bl.a. kognitiv psykologi, arkitektur, fysikk, kreativitet, pedagogikk, praktisk pedagogikk).

Staben samarbeider med fagmiljøer ved alle fakulteter ved UiB i utvikling av nye tilbud, og er involvert i ulike forskningsprosjekter knyttet til læring og undervisning i høyere utdanning.