Hjem

UiB Universell

Hovedinnhold

BIlde med symboler som øre, munn, teknisk utstyr

UiB Universell er et viktig satsingsområde, og det blir jobbet målrettet for at UiB skal være tilgjengelig for alle, både som lærested og arbeidsplass. 

 

 

 

 

Invitasjon til deltagelse
Flyer til Læringskonferansen
okt 17

UiB Læringskonferanse 2024

Tilknytning, fellesskap, inkludering

Tilrettelegging
Dette bildet viser en gruppe studenter i livlig samtale rundt et bord

Informasjon til ansatte om universell utforming og individuell tilrettelegging

Her finner du tips til hva du som underviser, emneansvarlig eller studieveileder bør tenke på når du har studenter med ulike funksjonsnedsettelser. Du vil også finne ressurser i forhold til universell utforming av læremidler, nettsteder og dokumenter.