Hjem
Universitetsaulaen i Bergen
Barneuniversitetet

Barneuniversitetet 13. september 2019

UiB ønsker 230 sjetteklassinger (og lærere) fra 4 skoler velkommen til Barneuniversitetet 2019!

Rektor tar en high five med 5-klassingene på Berneuniversitetet i 2015
Rektor tar en high five - Barneuniversitetet 2015

Hovedinnhold

Program Barneuniversitetet

Universitetsaulaen, 13. september 2019

Konferansier: Stian Sandø

10:00 Velkommen ved prorektor Margareth Hagen

10:15 Den hemmelige hagen – teater, musikk og tekstiler inspirert av et spennende arkeologisk funn og en sterk kvinne
ved Ingrid Aarset

10:45 Tanglopper både her og der. Hvem er de, og hva gjør de?
ved Anne Helene Tandberg

11:15 Lunsj i Christie 

11:45 Hvordan virker trylling?
ved Vebjørn Ekroll og Mats Svalebjørg

12:15 Fra katteører til TikTok til deepfake-videoer av statsministeren
ved Jill Walker Rettberg

12:45 Utdeling av deltakerbevis
ved rektor Dag Rune Olsen