Hjem
Universitetsaulaen i Bergen
AV-utstyr

Lys, lyd og bilde

Aulaen er utstyrt med lydanlegg for å betjene både tale og musikk.

For forsterking av instrumenter må det suppleres med utstyr som er spesielt
tilpasset hvert arrangemet.

Scenen er belyst med fastmonterte lyskastere som kan justeres med enkle
scenariovalg. I de tilfeller som krever en mer kompleks lysproduksjon
kan det suppleres med tilpasset utstyr.  Aulaen har senkbare
opphengspunkter som sørger for god fleksibilitet for slike arrangement.

For visning av bilder har rommet en kraftig videokanon som lyser på
senkbart lerret over scene på østvegg.