Hjem
Universitetsaulaen i Bergen
Dei castbergske barnelover er 100 år i 2015

Seminar om Dei castbergske barnelovene

Det norske lovverket er omfattende, men noen lover fremstår i større grad enn andre som merkesteiner i norsk lovgivning. Blant disse er De castbergske barnelovene av 1915, som ga barn født utenfor ekteskap rett til navn og arv etter far. De castbergske barnelovene skulle beskytte de svakeste av de svake i datidens norske samfunn, nemlig barn født utenfor ekteskap og deres mødre. Det er med særlig henvisning til de humanistiske verdiene og normene lovene representerer, at Universitetet i Bergen arrangerer et bredt faglig anlagt seminar for å markere 100 års jubileet for barnelovene.

Hovedinnhold

Program for seminar om Dei castbergske barnelover

 

30. september

18.00: Kunstnarisk innslag: Kommentarar frå samtida. Ved  vokalgruppa Multa Paucis

18.30: Vidar Haanes, rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet: "Familiehensynet er kommen til kort" - kirkelige reaksjoner på De castberske barnelovene.

19.00: Christine Hamm, professor ved Universitetet i Bergen: Fortellinger om mødre, fedre og barn: Sigrid Undsets svar på debatten om barnelovene.


20.00 Middag

 

1. oktober

Fyrste sesjon: Bakover

09.15: Anne Lise Fimreite, prorektor ved Universitetet i Bergen: Innleiing

09.45: Inger Elisabeth Haavet, professor ved Universitetet i Bergen:
Johan Castberg og  Katti Anker Møller - et unikt politisk samarbeid.

10.15: Anne Aune, fylkesarkivar i Hordaland fylkeskommune: Avkriminalisering av leiermål i 1812 - Dei castbergske barnelover 1915. Liberal lovtradisjon eller andre historiske føresetnadar for lovene.

10.45: Kari Wærness, professor emirita Universitetet i Bergen:
Fra mor-far-barn til likestilt foreldreskap som grunnlag for norsk barne- og familiepolitikk.

11.15: Diskusjon


11.45: Lunsj

  

Andre sesjon: Utover

12.45: Kunstnarisk innslag: Kommentarar frå utsida.  

13.00: Einar Thomassen, professor ved Universitetet i Bergen: Barn utanfor ekteskap i høve til ulike religionar.

13.30: Siri Gloppen, professor ved Universitetet i Bergen: Hvor unike er De castbergske barnelovene? Et komparativt blikk på rettsbeskyttelse for barn født utenfor ekteskap

14.00: Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved Universitetet i Bergen:
Mor, far eller barnet sin rett?  Dei castbergske barnelovene i eit rettstryggleiksperspektiv

14.30: Diskusjon


15.00: Forfriskingar

 

Siste sesjon: Framover

15.15: Kunstnarisk innslag: Drøymer om framtida.       

15.30: Frode Thuen, professor ved Høgskolen i Bergen: Barn sin relasjon til far og mor i  dag

16.00: Marit Melhuus, professor Universitetet i Oslo: Om å få barn overhode: noen refleksjoner omkring norsk bioteknologilovgivning.

16.30: Barn om barn – innslag produsert av kommunikasjonsavdelinga på UiB

16.45: Diskusjon

17.00: Lise Gundersen, seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen: Oppsummering

           Kunstnarisk innslag: Perspektiv på framtida.

_____________________________________________________

 

Skal du delta på seminaret og har behov for hotellrom?
Kontakt Grand Hotel Terminus på 55 30 40 70  eller booking@grandterminus.no 
med følgende bookingnummer er 3960994.