Hjem
Universitetshagene
Bergen botaniske hage

EPLEDAGEN - AVLYST

epledagen
Foto/ill.:
Siri S. Jansen

På grunn av faren for smittespredning av korona-viruset, velger vi å ikke gjennomføre Epledagen i år.