Hjem
Universitetshagene

Generell informasjon

Et arboret er en samling med levende trær og busker. Arboretet ble opprettet i 1971 i utmarken til Store Milde hovedgård.

Arboretet deles i to omtrent like store deler:

  • Den nordlige delen var ved starten i 1971 utmark bevokst med naturlig furuskog, og ca 120 da. med spredte forekomster av gran, hemlokk og andre bartrær, plantet fra 1928 og utover.
  • Den sørlige delen av arboretområdet var i 1971 mest dyrket mark, med spredte forekomster av løvskog (eik, ask, hassel, søtkirsebær, lind m.fl.). 

Arboretet har Nordens største rhododendronsamling med ca. 600 kultivarer og ca. 300 arter.
Vi har også Norges største rosesamling med over 500 sorter.
Her er eksotiske busker og trær fra Nord-Amerika, Øst- Asia og Sørlige halvkule,
en fargerik lynghage og
historiske hagevekster i Blondehushagen.