Hjem
Universitetshagene

Systematiske samlinger

Samlinger med planter som er ordnet systematisk betyr at de er gruppert etter hvordan de er beslektet med hverandre.