Hjem
Universitetshagene

Aksjon Plantearven

Foto/ill.:
Reidun Myking

Hovedinnhold

 

5. juni 2005 gikk startskuddet for en kampanje for å samle inn historiske hagevekster i Vest-Norge, sammen med de muntlige og skriftlige minner og tradisjoner som følger dem. Vi har allerede kommet et stykke i dette arbeidet, bl. a. takket være støtte fra Norsk Genressurssenter til å vedlikeholde samlingene av historiske hagevekster. Vi har også inngått kontrakt med utvalget om å holde klonarkiv for potteplanter (veksthusplanter). Og vi samarbeider også om bevaring av sjeldne former av norske tre- og buskslag. I 2007 er vi med på et prosjekt om georginer (Dahlia)

Registreringen er kommet i gang som en konsekvens av FNs miljøkonferanse i Rio i 1992, da 169 land bandt seg til konvensjonen om biologisk mangfold.

Vår viktigste satsning så langt er hagen omkring Blondehuset og historiske roser. Vi ser at dette er et svært forsømt område der Arboretet gjennom våre utstillinger og store samlinger av allverdens planter, kan bidra til på mange vis. Vi opplever også at det blant folk finnes til dels rike tradisjoner knyte til plantene, som griper langt tilbake i historien. Vi vil samle, dokumentere, beskrive og dyrke disse kulturminnene og gjennom vår formidling spre kunnskapen om dem tilbake til allmenheten, slik at plantene kan formeres opp og tas i bruk - og historien spres. Dermed håper vi under mottoet "Evig eies kun det delte" å bidra til bringe denne delen av vår kulturhistorie fram i lyset og gi den en plass den fortjener.

Vi oppfordrer derfor alle å ta med prøver av planter fra egen hage og vise oss! Ta gjerne med en bukett eller et bilde og fortell oss hvor plantene kom fra og om det knytter seg tradisjoner til den. Vi vil hjelpe til med å finne fram til rett navn på planten, om det trengs. Om vi ikke kan bestemme den på stedet, vil vi komme tilbake med nærmere opplysninger.

Kanskje har nettopp du en plante som vi ikke kjenner, og da kan det dreie seg om en tapt skjønnhet som vi bør ta vare på og sørge for at blir spredt til flere hager.

Informasjon til personer som gir planter til samlingene

Genresursutvalg for kulturplanter