Hjem
Universitetshagene

Arboretet og Botanisk hage er en avdeling av Universitetsmuseet i Bergen.

Stiftelsen Det norske arboret ble opprettet i 1971, og drives av Universitetet i Bergen,
Landbruks-og matdepartementet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.