Hjem
Universitetshagene

Arboretets venner

Arboretets venner ble stiftet i 1986 og er en støtteforening for Arboretet og Botanisk hage på Milde. Kanskje et medlemskap i venneforeningen er noe for deg?

Hovedinnhold

Hva er Arboretets venner?

Arboretets venner har i dag ca. 600 medlemmer. Som medlem gir du et bidrag til å gjøre samlingene på Milde mer attraktive.

Arboretets venner har som formål å fremme og støtte virksomheten ved Arboretet og Botanisk hage på Milde. Vedlikehold og utbygging av området krever betydelige midler og stor arbeidsinnsats. Ressursene Arboretet og Botanisk hage rår over, er ikke tilstrekkelig til å vedlikeholde samlinger og arealer. Venneforeningen støtter virksomheten ved hjelp av midler som skaffes til veie gjennom kontingent, medlemsarrangementer o.l.

 

Dette får du som medlem:

* Et flott årsskrift, "Årringen" med aktuelt stoff om plantesamlingene på Milde.

* Aktivitetskalender med oversikt over medlemsmøter og andre viktige hendelser.

* Delta på temavandringer i Arboretet og Botanisk hage.

* Handle på plantesalget i april, der du kan få tak i planter som ikke er i handelen på hagesentre.

* Alle medlemmer deltar automatisk i et årlig plantelotteri.

* Kontingenten er for tiden kr 300,-.

 

Venneforeningen bidrar

Noen av medlemmene i Arboretets venner yter betydelig dugnadsinnsats. Det kan være hjelp til planting, luking, skogsarbeid, samt innsamling og rensing av frø. Venneforeningen hjelper også til med å avvikle arrangementer. Den som har tid og overskudd er hjertelig velkommen til å delta.

Gjennom kontingenten og andre inntekter bidrar venneforeningen med økonomisk støtte slik at Arboretet og Botanisk hage kan fullføre prosjekter som vanskelig lar seg gjennomføre innenfor ordinære driftsbudsjetter. 

Arboretets venner bidrog til å etablere Lynghagen som en gave til Arboretets 25-års jubileum i 1996. De siste årene har det blitt bygget tre gapahuker i Arboretet med hjelp fra venneforeningen.     

 

Dugnader

Arboretets venner har dugnad hver mandag kl 1000 - 1400. Det er helt frivillig om du vil delta. Du kan selvsagt være støttemedlem uten å at det skal innebære noe ekstraarbeid.   

 

Dette får du tilbake som arboretvenn

Den som deltar på dugnader i Arboretet og Botanisk hage får oppleve hyggelig samvær med likesinnede, og følelsen av å være til nytte i et fellesskap. Arboretet og Botanisk hage er et viktig friluftsområde, og det kommer alle besøkende tilgode at det ser velstelt ut.

For mange besøkende er vårens rhododendronblomstring et høydepunkt som må oppleves hvert år. Andre foretrekker kanskje en vandring gjennom en natur på hvilepuls om vinteren. Høstfargene hos lønn og andre eksotiske trær og busker er absolutt verd en tur. Arboretet og Botanisk hage oppfordrer sine venner til å bruke øynene og oppleve området gjennom alle årstidene.   

 

Ta kontakt med oss

Vil du bli medlem eller vite mer om Arboretets venner, kan du ta kontakt med styret på e-post:  styret@arboretetsvenner.no

Eller du kan ringe til lederen, Fredrik Sørvig, tlf. 47 14 99 44.

Arboretets venner har egen nettside .