Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Vin & Viten 2017

Vin&Viten: Rike barn leker best

Det ble brått tilhold for rike menn, forteller sagaene om Bergen. Arkeolog og førsteamanuensis Gitte Hansen, Universitetsmuseet, går bakom det generelle bildet av de første bergensere. Var de alle menn? Var alle rike? Hva holdt de på med i de tidligste tider av Bergen?

Kammer fra Bjørkum-funnet

Foto:
Ane Bysheim