Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Nyheter

Unikt bronsealderfunn

I januar i år ble det gjort et lite, men svært viktig bronsealderfunn i Fana ved Bergen. Funnet består av en tutulus, en smykkeplate av bronse, datert til eldre bronsealder 1500-1100 f.Kr. Det er gjort svært få metallfunn fra bronsealderen, og dette er den første tutulus funnet i Hordaland. Sannsynligvis stammer det fra en grav som gjennom tidens løp gradvis har blitt fjernet.

Bronsealderfunn januar 2017
Tutulusen fra Fana sammenlignet med en stor tutulus fra Særheim, Klepp Rogaland (B3322).
Foto/ill.:
Jostein Aksdal

Hovedinnhold

Funnet kan si oss noe mer om bosetning og graver i dette tidsrommet i Hordaland som vi vet svært lite om. Det gir oss også mer kunnskap om samfunnet i bronsealder og kan endre oppfatningen vi har om perioden i hele regionen.
 

Metallsøkerfunn


Tutulusen som ble funnet i Fana ble oppdaget av en metallsøker som kontaktet raskt Hordaland Fylkeskommune, som bekreftet funnet og videre tok kontakt med Universitetsmuseet i Bergen. Funnet er nå til konservering på museet slik at vi kan ta vare på dette for ettertiden.

De senere årene har det kommet inn mange viktige metallsøkerfunn til museet på grunn av økende interesse for dette feltet. Det som er viktig er at de som gjør funn raskt melder fra til Fylkeskommunen, slik at både funn og funnsted raskt kan bli undersøkt og avklart om større undersøkelser er nødvendig. Svært ofte er funnene gjort i pløyelaget hvor funnsammenhengen kan være usikker. Tutulusen som ble funnet i Fana bærer preg av å ha blitt skadet av plogen, det ble også funnet en liten del som er brukket av på et tidligere tidspunk. Fylkeskommunen har nå vært på befaring på funnstedet sammen med Universitetsmuseet, og vi legger nå opp til en videre undersøkelse av det området i et forsøk på å finne ut mer om bronsealderen i Fana.
 

Fana – et unikt funn


I Norge har vi i dag har vi tilsammen 26 funn av tutuli fra ulike deler av landet. Det spesielle er at i Rogaland er det gjort hele 19 funn av slike tutuli fra eldre bronsealder, og 18 av disse er funnet i graver. En grav med tutulus er også funnet på Lista. På Østlandet er det gjort svært få slik funn, kun en er funnet i en grav på Østre Toten, mens en annen trolig er del av et offerfunn i Østfold. Nå nylig ble det derimot gjort et metallsøkerfunn av en tutulus på Dovre i Oppland. I Nord-Trøndelag funnet 3 tidligere, to fra grav og et metallsøkerfunn i 2015. Dette siste funnet er svært likt i utforming til funnet vi nå har fra Fana. I tillegg er det i Trøndelag funnet to tutuli som er fra yngre bronsealder. Funnet fra Dovre og nå fra Fana viser at vårt bilde av bronsealderen nå er i ferd med å endre seg, siden dette er områder hvor vi vet lite om denne perioden og normalt sett ikke ville forvente å finne bronse.