Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Nyheter

UiB-forskere fant sjelden hval full av plast

Den to tonn tunge gåsenebbhvalen som strandet på Sotra er en av de første gåsenebbhvalene som er blitt dokumentert i Norge.

Gåsenebbhval Espegrend
Foto/ill.:
Terje Lislevand

Hovedinnhold

Gåsenebbhvalen spiser helst blekksprut. Denne  hadde fått i seg mye plast, rundt 30 plastposer, i tillegg til en rekke mindre plastbiter. Kun noen få rester av blekksprut var å finne i magen blant all plasten, og tarmsystemet var tømt for næring. I tillegg syntes fettlaget å være tynt, og vekten var relativt lav for en gåsenebbhval av denne størrelsen (ca. 6 m lang). I følge zoolog og førsteamanuensis Terje Lislevand ved Universitetsmuseet tyder det på at hvalen har hatt store lidelser. Plasten er sannsynligvis årsaken til at hvalen oppførte seg så rart og måtte avlives.

Marin forsøpling er et økende problem. Ifølge FNs miljøprogram (UNEP) havner det årlig åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene. Rundt 80 prosent antas å stamme fra aktivitet og industri på land, mens det resterende kommer fra aktivitet på havet.

Resten av hvalen og plasten ligger nå trygt i en fryser. Planen er at både skjelettet og plasten skal stilles ut i en ny utstilling, når Naturhistorisk museum åpner dørene igjen sommeren 2019.

Saken har fått stor omtale i norske og internasjonale medier ( se relevante lenker)

Søppelmat

Hva hvalen egentlig spiste var søppelmat i ordets rette betydning. Universitetsmuseet, Evertebratsamlingen,  har laget en egen post hvor du kan lese mer om dette, om obduksjon av hvalen, og arbeider nå både med å DNA-barcode den for NorBOL, og forsøke å finne ut hvilke parasitter det var vi fant på hvalen.