Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Styremøter Universitetsmuseet 2017

Saksliste og styresaker - møte 14.03. 2017

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen


ORDINÆRT STYREMØTE 14.mars 2017

Saksliste


I Godkjenning av innkalling og saksliste
II Protokoll fra ordinært styremøte 13.desember 2016 og ekstraordinært møte III 19.desember 2016


1 Regnskap pr. 31.desember 2016
2 Innstillingsutvalg – avdelingsledere for naturhistorie og kulturhistorie (ettersendes fredag)
3 Årsrapport 2016 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (ettersendes fredag)

Orienteringer

Eventuelt

 

6.3.17/Kristin