Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Nyheter

Steinalderkonferansen 2017

Utbyggingsprosjekter som utløser utgravinger avdekker enorme mengder arkeologiske skatter. Universitetsmuseet i Bergen har magasinene fulle av skatter.

Steinalderkonferansen 2017
Foto/ill.:
Henrik von Achen

Universitetsmuseet i Bergen har sammen med Arkeologisk Museum i Stavanger ansvaret for alle utgravinger på Vestlandet som blir utløst av kulturminneloven. Etter norsk lov har man plikt til å levere inn alle funn til museet som er eldre enn reformasjonen.

Siden 1980 har det totalt vært 508 arkeologiske utgravingsprosjekter i Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland og på Møre. 163 av dem er fra steinalderen. I denne perioden er 428 steinalderboplasser på Vestlandet gravd ut.

Steinalderkonferanse

Universitetsmuseets egne magasin er fylt med brune pappesker med steinalderfunn. Kvaliteten på lokalitetene fra steinalderen i Norge er noe helt annet enn i resten av Europa.

21- 23 mars ble det arrangert steinalderkonferanse på Bryggens museum. Arkeologer ved AHKR, Universitetsmuseet og UiB var arrangører for konferansen.

- Det var en flott konferanse med et program som nok kunne ta pusten fra de fleste, sier direktør Henrik von Achen ved Universitetsmuseet.

Totalt 115 arkeologer fra hele landet deltok og trolig de fleste steinalderarkeologer her i landet.

Under konferansen ble det diskutert felles problemstillinger, samt drøftet strategier for framtidens forskning. Norge er i en særstilling i Europa ved at vi genererer store datamengder for forskning gjennom forvaltingsundersøkelser. Samtidig er det i dag en rivende utvikling i internasjonal arkeologi, særlig i bruk av naturvitenskapelige metoder.

"Denne situasjonen gjør at vi står ovenfor store utfordringer fordi vårt datamateriale er stort og sammensatt, men også store muligheter, fordi vi har både teoretiske og metodiske verktøy til å analysere det.", står det på steinalderkonferansens egen side på Facebook. For å belyse den denne empiriske og teoretisk/metodiske bredden gjennom en rekke ulike aktuelle temaer og innfallsvinkler ble det gjennomført over 50 innlegg.