Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Nyheter

På innsiden av Naturhistorisk museum

Det er to år til Naturhistorisk museum åpner for publikum etter et omfattende restaurering og oppgradering. Her får du en sniktitt på hvordan det ser ut på innsiden av museet under byggeprosjektet.

Museumsprosjektet
Naturhistorisk museum er en fantastisk bygning å komme inn i. Man går inn i en annen tid og til en annen stemning.
Foto/ill.:
Knut Olav Aslaksen

Hovedinnhold

Bygget Naturhistorisk museum er stengt for rehabilitering fram til medio oktober 2019, men allerede i 2018 er byggeprosjektet ferdig. Da er det Universitetsmuseet i Bergen som overtar for å planlegge de kommende utstillingene.

Bygningen er unik i norsk sammenheng – en nasjonalskatt.  Naturhistorisk museum er både en viktig, interessant og spennende bygning i norsk kultur- og arkitekturhistorie, og forteller også viktig museumshistorie. 

Se bilder av byggeprosjektet her.

Utrydningstruet bygg og interiør

- Denne typen museum er ”utrydningstruet”, fordi det er stort press på å modernisere museer og gjøre dem ”tidsriktige”, ofte med stor vekt på teknologiske utstillingsløsninger.  Det er mange som vil endre titteskapskonseptet – det vil si utstillinger med montre. I denne sammenheng har man foreslått at hele Muséplass 3 skal vernes i verneklasse 1 – som betyr fredning – i landsverneplanen til Kunnskapsdepartementet, sier arkitekt Christian Ebbesen.

Det nå pågående prosjektet med totalrestaurering og oppgradering er et omfattende og komplekst prosjekt. Prosjektets hovedmål kan knyttes til tre sentrale mål:

  • Bringe bygningen opp til et forsvarlig nivå som sikrer gjenstander. 
  • Tilrettelegge for en fremtidsrettet formidling, inkludert et tilbud til skolene i Bergen.
  • Ivareta bygningen betydelige verneverdier og sikre en kontinuitet i publikums forhold til museet.

For å oppnå dette må det foretas gjennomgripende arbeider i hele bygningen og dens innredninger.

Tilbake til 1865

Arkitekt Margit Opheim forteller at det går fort fremover med prosjektet.

- Det er så spennende, utfordrende og frustrerende å jobbe med dette prosjektet. Det er mye å forholde seg til, sier hun.

Arbeidet med å isolere loft og kjeller er akkurat ferdig. De nye vinduene blir satt i produksjon i disse dager og det arbeides med det gamle tregulvet som skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand.

- Vi skraper også frem gamle farger på vegger for å finne tilbake til de opprinnelige fargene. Vi håper at vi kan finne farger som tilsvarer slik det så ut i 1865. Det er veldig gøy, sier Opheim.

Det er også avdekket en bue som ikke har vært synlig siden 60-tallet. 

Noe av det som blir gjort:

Fjerning av grunnfjell for å få bedre takhøyde i underetasjen og fremføringer av teknisk infrastruktur. Kjelleren er helt nye rom som ikke har eksistert før og skal knyttes opp til resten av museet.

Etablering av nye heiser og ramper for bedret tilgjengelighet og for bedre tilrettelagt drift.

Montering av varevinduer med solavskjerming og etablering av ventilasjonsanlegg i hele bygningen for forbedring av inneklima og sikkerhet.

For å bedre bruken forsterkes en rekke konstruksjoner, det tas nye åpninger for bedre bevegelsesmønstre og det gjøres tiltak for akustikk, samt at blir etablert ny belysning i hele bygningen.

- Alt dette arbeidet må tilpasses den eksisterende bygningsmassen og de verneverdiene som knyttes til denne. For å kunne imøtekomme dette har prosjektet måtte tilpasse nivået for en lang rekke tekniske systemer, sier Ebbesen.

- Et sted å være, et sted å lære

I forhold til vern er det lagt særlig vekt på bevaring av de mest verneverdige sonene som Vestibylen, Hovedtrapperommet og utstillingssalene i 2. etg midtbygg som omfatter den emblematiske Hvalsalen. I tillegg vil den lenge avstengte Tårnsalen gjenåpnes for publikum i forbindelse med spesielle arrangementer.

- Når Museumsbygget åpnes igjen vil det fremstå som et ikke bare renovert, men revitalisert bygg. Det vil være en møteplass, en arena der UiB møter omverden, der forskningsmiljøene inviteres til deltakelse og besøkende får forskningsbasert kunnskap om den verden vi lever i. De naturhistoriske utstillingene vil vise og fortelle hva vi vet om naturen, hvordan vi vet det, hva det betyr for oss – og hva vi ennå ikke vet nok om. Publikum vil også kjenne igjen det gamle «Dyremuseet», og for skolene vil det være en hel ny undervisningsavdeling med laboratorier i underetasjen. Sammen med universitetets aula og Christie Kafé i sørfløyen, vil Museplassen 3 oppleves som et sted for undring, underholdning, rekreasjon og de nysgjerrige. Kort sagt: Et sted å være, et sted å lære, sier museumsdirektør Henrik von Achen.

Følg oss på Facebook for flere nyheter.

#mittmuseum