Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Styremøter Universitetsmuseet 2017

Saksliste og styresaker - møte 27.04. 2017

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen sak 2017/5063

 

ORDINÆRT STYREMØTE 27.april 2017

 

Saksliste
I Godkjenning av innkalling og saksliste
II Protokoll fra ordinært styremøte 14.mars 2017 og protokoll fra sirkuleringssak 05/17 med frist for tilbakemelding 21.4.17 (ettersendes)
6 Regnskap pr. 31.mars 2017
7 HMS handlingsplan 2017-2020 - Universitetsmuseet


Orienteringer
Eventuelt

 

21.4.17/Kristin Miskov Nodland