Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Nyheter

Ny bok publiserer banebrytende metoder

Boken "Soapstone in the North" publiserer for første gang nytt vitenskapelig arbeid og banebrytende metoder for proveniensbestemmelse.

Ny publikasjon - Gitte Hansen

Ny bok ute i serien "Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter". En serie innenfor arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap og Universitetsmuseet i Bergen.

Boken er et vitenskapelig produkt av de fem norske Universitetsmuseenes satsning (2010-2015) Forskning i fellesskap (FIF). Utmark – Klebernettverket. Den inneholder 17 artikler skrevet av 22 forfattere - arkeologer, geologer og håndverkere - fra 15 fagmiljø i Norge, Danmark, England og Skottland. Dr. Gitte Hansen (Professor, Middelalderarkeolog, Universitetsmuseet i Bergen) og Dr.ing. Per Storemyr (geolog, arkitekturhistoriker, Norsk Kvernsteinsenter, Musea i Sogn og Fjordane) har redigert boken.

Norges Forskningsråd stilte med midler til nettverksarbeid, som munnet ut i nasjonale og internasjonale arbeidsseminar med utmarksresurser/kleberstein som omdreiningspunkt. Bokprosjektet har fått tilskudd til setting og trykking fra Tromsø Museum, Universitetsmuseet ved Norges Arktiske Universitet, NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim, Universitetsfondet ved UIB, og Universitetsmuseet i Bergen.

200 steinbrudd i Norge

Boken spenner Grønland via Storbritannia til Norge, fra mesolitikum – eldre steinalder - steinalder til middelalder og fra steinbrudd, fiskesøkker og kokekar til katedraler. Den presenterer banebrytende forskning på kleberstein som var en viktig utmarksresurs i forhistorisk tid og i middelalderens norrøne samfunn.

Kleberstein finnes naturlig i Norge, i de sørøstlige deler av Sverige, på Shetland og i Grønland.  I Norge kjenner man til ca. 200 steinbrudd fra forhistorisk tid og middelalder. Her ble det tatt ut stein til husholdningsutstyr, som fiskesøkker, spinnehjul, lamper og kokekar. I vikingtiden ble norske gryter laget av kleberstein solgt til Nordeuropa og vikinger som koloniserte de nordatlantiske øyene hadde klebergryter med i bagasjen. I middelalderen brøt en bygningsstein til de første generasjoner av kirker og klostre etter kristendommens innførsel. Kleberstein er slik en utmarksresurs som har vært viktig for folk i nordområdene på lokal, nasjonal og internasjonalt nivå opp gjennom historien.

Har kommet bakerst i køen

Det har inntil relativ nylig vært skjebnen til hjemlige produkter av ikke-edelt råstoff å komme bakerst i køen når grunnforskning skulle gjøres. Det hjemlige og alminnelige, har ikke hatt så stor interesse som det eksotiske, importerte og dyre. Det er nok ikke en tilfeldighet at det var norske klebersteinskar funnet i Hedeby i dagens nordtyskland, som først inngikk i en stor materialestudie på Vikingtidens kleberkar. Hedebykarrene var jo eksotiske sett fra et tysk ståsted, det kunne fortelle om handel - og selvfølgelig om Vikinger som alltid har hatt stor interesse i forskningen.

De seneste årene har sett en ny interesse for hjemlige råstoffer og produkter. I Skandinavia og Storbritannia får en inn på 2000-tallet en del arkeologiske avhandlingsarbeid som tar for seg grunnforskning på gjenstander av kleberstein. Fra geologisk hold skaper arbeid med å finne passende stein til restaurering av Nidaroskatedralen i Trondheim og arbeidet med boken Steinbyen Bergen en geologisk interesse for ‘kulturstein’, som får vitenskapelige ringvirkninger og etter hvert fører til et arkeologisk-geologiske-håndverker samarbeid rundt klebersteinsbrudd, håndverkstradisjoner og  proveniensbestemmelse av kleberstein.

Publisert for første gang

I Soapstone in the North-boken publiseres mye av dette arbeid vitenskapelig for første gang. Flere artikler bygger på avhandlingsarbeid, andre er tverrfaglige arbeid skrevet av forfattere fra forskjellige disipliner. I boken publiseres grunnleggende typologisk-kronologiske arbeid, banebrytende metoder for proveniensbestemmelse av klebersteinskar og bygningsstein til kirker og klostre til deres geologiske opphav. Boken kan leses artikkel for artikkel. Men også på tvers av artiklene. Tema som tas opp på tvers er disse:

  • Brudd – bruddteknikk, redskapstyper, produkttyper, produksjonsomfang, produsenter
  • Produksjonens organisering – for eget bruk eller for salg/profesjonell produksjon?
  • Geokjemisk & arkeologisk proveniensbestemmelse – fra objekt/bygning til brudd og vise versa
  • typologisk-kronologisk grunnforskning og presentasjon av brudd og materiale
  • sosiale dimensjoner, kleberprodusenter og forbrukere: etnisitet, sosial tilhørighet
  • ‘ting’ fiskesøkker, støpeformer, kokekar, stekeheller, ting med ukjent funksjon, bygningsstein

Denne bokserien er fritt tilgjengelig gjennom Open Access via følgende Creative Commons lisens. Om du ønsker fysiske utgaver av bokserien kan dette kjøpes gjennom Universitetsmuseet i Bergen sin nettbutikk.