Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Styremøter Universitetsmuseet 2017

Saksliste og styresaker - møte 15. juni 2017

Hovedinnhold

Ordinært styremøte 15. juni 2017

 

Saksliste
* unntatt offentlighet
 

I Godkjenning av innkalling og saksliste

II Protokoll fra ordinært styremøte 27. april 2017

 

8 Regnskap pr. 31. mai 2017

9 *Professoropprykk I – u.off

10 *Professoropprykk II – u.off

11 *Ansettelse avdelingsleder, avdeling for kulturhistorie – u.off

12 *Ansettelse avdelingsleder, avdeling for naturhistorie – u.off

13 *Søknad om forskningstermin (er) 2018 – u.off

14 Oppnevnelse av studentrepresentant til Ansettelsesutvalget

15 Sommerfullmakt

 

Eventuelt

 

Orienteringer

- Budsjettprosess 2018

- Strategiplan for Universitetsmuseets forskningskommunikasjon

- Styringsdokument for Universitetsmuseets samlingsforvaltning

- Magasinplan UM

- Konserveringsseksjonen og Seksjon for samlingsforvaltning

- Samarbeid UiO – UiB