Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Saksliste og styresak - møte 4. september 2017

Hovedinnhold

ORDINÆRT STYREMØTE 4. september 2017

 

Saksliste
* unntatt offentlighet

I              Godkjenning av innkalling og saksliste
II             Protokoll fra ordinært styremøte 15. juni 2017

 

16 Økonomirapport pr. juli 2017

17 Budsjettinnspill 2018 (ettersendes)

18 Søknad om opprykk til professor *u.off

19 Organisering av personal- og økonomiarbeidet ved Universitetsmuseet

20 Tilsetting av førsteamanuensis i entomologi *u.off

21 Møteplan høsten 2017 og våren 2018

 

Eventuelt

 

Orienteringer

  • Budsjett 2018 – innspill til EIA, frist 1.9.17
  • Strategiplan for Universitetsmuseets forskningskommunikasjon
  • Styringsdokument for Universitetsmuseets samlingsforvaltning
  • HS10 - oppdatering
  • HMS avvik

 

Saker behandlet på fullmakt