Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Vin & Viten

Årets første Vin & Viten - Det Norske klimasøksmålet med professor Jørn Øyrehagen Sunde

vin_og_viten.jpg

Vin & VIten

Greenpeace Norden og Natur og Ungdom har tatt ut søksmål mot den norske stat i samband med nye utvinningskonsesjoner i Barentshavet. Kjernen i søksmålet er at regjeringen sitt vedtak om å gi 10 utvinningsløyver i arktiske strøk er i strid med retten til et bærekraftig miljø preger av naturmangfold, som Grunnloven § 112 sikrer norske borgere.

Det norske klimasøksmålet startet i Oslo tingrett 14. november 2017, men saken går trolig videre til Høyesterett. Den er også trolig bare den første av mange klimasøksmål om staten sin plikt til å verne om miljøet. Også i andre land har klima blitt et juridisk tema, og slike søksmål kommer til å prege den offentlige debatten i mange år fremover både i Norge og globalt.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde ved det Juridiske fakultet brenner for saken og forteller oss hvorfor denne saken er en av vår tids viktige søksmål.

Begrenset antall billetter. Reserver din billett her: Vin & Viten - Det Norske klimasøksmålet