Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
Nyheter

Ny bok setter søkelys på lite utforsket område

Hule- og hellerbruk i middelalderen et lite utforsket område og målsettingen med boka er å sette søkelys på dette spennende tverrvitenskapelige feltet.

KAB-CavesRituals
REDAKTØR: Professor Knut Andreas Bergsvik har redigert boken sammen med lecturer Marion Dowd (Sligo, Irland).

Boka Caves and ritual in medieval Europe, AD 500-1500 (2018) handler om rituell og religiøs bruk av huler og hellere i middelalderens Europa. Den er redigert av professor Knut Andreas Bergsvik og lecturer Marion Dowd (Sligo, Irland).

Skrevet av spesialister

Kapitlene er skrevet av spesialister fra hele Europa og tar for seg tema så forskjellige som hulekirker på Malta og Krimhalvøya, «militære» huler i Polen, slottshuler i Tsjekkia og Slovenia, huler for piktiske ritualer i Skottland, helgenhuler på Irland, muslimske og kristne eremitthuler på den iberiske halvøya og hulebegravelser i Nord-Spania.

Huler og heller i Norge

Tre artikler tar for seg huler og hellere i Norge. Den første handler om samiske urbegravelser i Nord-Norge (Asgeir Svestad) og den andre om vikingenes oppfattelse og bruk av huler og hellere på Vestlandet (Knut Andreas Bergsvik). Den tredje presenterer funnene fra og legendene om Sunnivahelleren på Selja i Nordfjord (Alf Tore Hommedal). Boka viser at huler og hellere har spilt en rolle for forestillinger og ritualer i hele dette området uansett hvilken tro som ble praktisert.

Boka er utgitt av det engelske forlaget Oxbow

Les mer om boken og/eller kjøp den her - Caves and ritual