Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Vin & Viten - Hva er problemet med plast?

Lyst å lære mer om plastproblematikken?

Vin & Viten - Plast

Plastproblematikken handler om oppfinnelsen, det fine og det dumme med plast. Plast som avfallsproblem og nylige internasjonale strategier mot forsøpling. Hvorfor makroplast er skadelig og hvordan mikroplast og nanoplast er farlig for oss. Kom og få vite mer om hva vi vet og hva vi frykter.

Foredraget holdes av forsker Marte Haave, som er ansatt i Uni Research, der jeg jobber som økotoksikolog.

Hun jobber for tiden med marin miljøovervåkning, og har en variert bakgrunn som blant annet omfatter i økotoksikologi, ernæring, adferd/læring og organiske miljøgifter.

Hun er en selvutnevnt entusiastisk biologinerd som elsker de store og små underverker i naturen.

Hennes forskningstema er Økotoksikologi, mikroplast og feltet hennes er økotoksikologi, organiske miljøgifter, multiple stressorer innen marin økologi, miljøundersøkelser, mikroplast-analyser.