Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
NYHET

Opplev steinalderlandsbyen ved Fosnstraumen

I helgen er det Steinalderdag ved Fonstraumen. Professor Knut Andreas Bergsvik har et nært forhold til Fosnstraumen og forteller hvorfor du bør komme på lørdag.

Fosnstraumen
BOPLASSER: Området ved Fosnstraumen er verdifullt i nasjonal målestokk på grunn av det høye antallet med boplasser fra steinalderen.
Foto/ill.:
Hordaland Fylkeskommune

Området ved Fosnstraumen blir gjerne kalt «steinalderlandsbyen ved Fosnstraumen» på grunn av det høye tallet på boplasser der. Dette gjør området verdifullt også i nasjonal målestokk.

Det spesielle med Fosnstraumen er den store tidsdybden – dette var et viktig sted for steinalderbefolkingene i mange tusen år. Dette betyr at vi kan studere endringer som skjedde i samfunnet og kulturen, helt fra de tidligste menneskene som kom – pionerbefolkningen i Norge – til de som begynte å eksperimentere med jordbruk 5000 år senere.

Arrangementet er en del av kulturdagene i Radøy.

Opplev Steinalderlandsbyen

Professor Knut Andreas Bergsvik har et nært forhold til Fosnstraumen og forteller hvorfor du bør komme på lørdag.

- Hva er ditt forhold til Fosnstraumen?

Jeg deltok på de store utgravningene på steinalderboplassen Kotedalen i 1986 og 1987 og somrene 1988 og 1989 registrerte jeg på begge sider av Fostraumen etter nye boplasser – og dem var det mange av! Jeg skrev hovedoppgave herfra og i mitt arbeid som forsker bruker jeg stadig vekk dette rike materialet – det er et overflødighetshorn av kunnskap om de eldste tidene i Norge. Fosnstraumen er også en fabelaktig fiskeplass som jeg besøker så ofte jeg kan. Så jeg har fått et ganske nært forhold til Fosnstraumen!

- Har du merket noe til endringen og tilretteleggingen som er gjort i området de siste årene og hva er blitt gjort?

Etter utgravningene på 1980-tallet lagde NRK en film og vi lagde en «steinaldersti» rundt strømmen. Det var nå på tide å lage både en ny sti og en ny film. Hordaland fylkeskommune har nå gjort det sammen med Austrheim og Radøy kommune. Jeg har hjulpet til med det jeg kan bidra med av informasjon om forskningen vår.

- Hva er din rolle under åpningen?

Jeg skal si litt om de arkeologiske undersøkelsene og hvor viktig dette stedet var – Fosnstraumen var et sentrum i denne steinalderen på Vestlandet. Så vil jeg ha en omvisning langs stien og snakke om funnene vi gjorde. Samtidig med dette er det steinalderaktiviteter på boplassen Ramsvikneset. Senere på dagen vil jeg ha et foredrag før premieren på den nye filmen om Fosnstraumen.

Ta med hele familien

- Hvem passer turen for?

Turen og aktivitetene passer for barn fra 4-5 års alderen og oppover. Stien går i terrenget, men den er ikke så krevende.

- Hva vil vi oppleve hvis vi blir med deg på tur?

De får se et flott landskap, med god utsikt til Fosnstraumen – og så får de være med inn i et steinalderlaboratorium: Jeg vil fortelle litt om hvordan arkeologer jobber i felt for å få fram kunnskap – og selvfølgelig litt om hva vi har funnet ut. 

- Kan du trekke frem noe du liker ekstra godt og beskrive det?

Jeg synes det er spennende at folk i steinalderen hadde boplassene helt nede ved stranda og at alle lå i gode havner – det viser at det var ganske fornuftige folk!

Her kan du lese mer om arrangementet: Steinalderdag ved Fosnstraumen