Hjem
Universitetsmuseet i Bergen
utstillingssamlingene

Om utstillingssamlingene

Universitetsmuseet har zoologiske, botaniske og geologiske objekter som er bevart enten som tørr- eller våtsamlinger. Store deler av disse samlingene er av eldre dato, og mange objekter kan spores tilbake til 1800-tallet. Det forskes lite på disse objektene i dag, men de har stor museal verdi.

Utstillingssamlinger

Hovedinnhold

Konserveringsseksjonen arbeider primært med bevaring av museets tørrpreparater fra utstillingssamlingen.

Les mer om arbeidet her >