Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

ÅRBOK

Ny årbok for Universitetsmuseet

Universitetsmuseets årbok for 2018 kan du lese både i trykt og digitalt format. Årets tema er « Feltarbeid».

omslag årbok
Foto:
UiB

Årets utgave en variert og omfattende årbok der artikkelforfatterne kommer fra Universitetsmuseet og andre fagmiljø både innenfor og utenfor Universitetet i Bergen. Du kan lese den digitale utgaven her eller få kjøpt trykksaken i museumsbutikken på nett eller Historisk museum (er for tiden stengt, men gjenåpner 1. mars 2019) 

Årbok for Universitetsmuseet i Bergen

Årboken er en populærvitenskapelig publikasjon med ulike artikler om museets virksomhet natur- og kulturfeltet. Den kan bestilles via museets nettsider eller kjøpes på museet. Årbøkene fører videre en gammel formidlingstradisjon helt tilbake til da museet ble etablert.